Εργασίες καθαριότητας στην Κορησό (φωτο)

Εργασίες καθαριότητας της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Καστοριάς σε δρόμους, στον κάμπο της Κορησού, καθώς και στην περιοχή που οδηγεί προς το οικισμό του Αγίου Νικολάου.