Οι Εθελοντές Αιμοδότες Μεσοποταμίας διαθέτουν δωρεάν ένα αναπηρικό αμαξίδιο και μία περπατούρα με ρόδες

Από την προσφορά του κ. Νικόλαου Σπανού