1η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καστοριάς (φωτογραφίες)

Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί η πρώτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καστοριάς με τη νέα σύνθεσή της

Πρόεδρος: Κορεντσίδης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Κατερίνα Σπύρου

Τακτικά μέλη
Κίμων Μηταλίδης
Πέτρος Τόσκος
Στέλιος Φουλιράς
Αναστάσιος Δουλγέρης
Αθανάσιος Ευαγγέλου

Αναπληρωματικά
Εριφίλη Κορεντσίδη
Λάζαρος Ζήσης
Δημήτρης Στυλιάδης
Πέτρος Γιαννάκης
Χρόνης Βασιλειάδης
Κωνσταντίνος Παύλου

Σήμερα με 19 θέματα η πρώτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καστοριάς με τη νέα σύνθεση