Εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη του Χρ. Γκοσλιόπουλου – Τα οικονομικά, τα έργα κ.ά. (βίντεο – πίνακες)

Η σημερινή συνέντευξη τύπου του δημάρχου Νεστορίου Χρήστου Γκοσλιόπουλου

Προτεραιότητες σε επίπεδο νέων έργων –Προετοιμασία

Α) Μεγάλα Αναπτυξιακά έργα

 1. Φράγμα Νεστορίου
 2. ΜΥΣ
 3. Φράγμα-Αρδευτικό Διποταμίας

Ενέργειες που έγιναν :

 • Συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό ΥΠΑΑΤ
 • Πρόταση για σύσκεψη όλων των θεσμικών παραγόντων στο Υπουργείο
 • Ενημέρωση και προετοιμασία σε επίπεδο Καστοριάς.

Β) Μελετητική προετοιμασία για ένταξη νέων έργων στο ΕΣΠΑ  (10+1 νέα έργα)

 1. Αντιπλημμυρικό Επταχωρίου

2 . Αντιπλημμυρικό Χιονάτου

 1. Αντιπλημμυρικό Κομνηνάδων.

4.Αποχέτευση-ΕΕΛ  Κρανοχωρίου

 1. Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Επταχωρίου
 2. Μετατροπή ξενώνα Διποταμίας σε χώρο φιλοξενίας Ηλικιωμένων
 3. Παρατηρητήριο Αλεβίτσας.
 4. Αναβάθμιση εγκαταστάσεων River Party (μελέτη σκοπιμότητας)
 5. Μουσείο Υδροκίνησης Πευκοφύτου
 6. Αγορά απορριμματοφόρου, και
 7. Ιερά Μονή Τσούκας (Μέσω εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων)

Γ) Μελετητική προετοιμασία για ένταξη νέων έργων στο τρέχον πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

 1. Αστεροσχολείο Νεστορίου
 2. Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Νεστορίου –Επταχωρίου-Κρανοχωρίου.
 3. Αγορά 1 μηχανήματος Γκρέιντερ
 4. Ολοκλήρωση κτιριακών εγκαταστάσεων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου (αμαξοστάσιο κ.λ.π)

Δ) Προετοιμασία για ένταξη στο ΠΔΕ της Περιφέρειας τριών (3) νέων έργων .

 1. Ολοκλήρωση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Αγίας Άννας.
 2. Μερική συντήρηση κτηνοτροφικών και αγροτικών δρόμων.
 3. Έργο κάλυψης μικροαναγκών οικισμών Δήμου Νεστορίου.

Ε) Μελετητική προετοιμασία αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Ακριτών και ΔΕ Νεστορίου για ένταξη των αντίστοιχων έργων στο ΠΑΑ του ΥΠΑΑΤ 

ΣΤ) Μελετητική προετοιμασία για ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικών κτιρίων μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ

Ζ) Μελετητική προετοιμασία για συντήρηση εσωτερικής οδοποιίας οικισμών Δήμων μέσω Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.


 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

]ΠΡΟΣ

]ΔΗΜΑΡΧΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ : ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΑΡΧΟ  

  Σε απάντηση αιτήματός σας, για την οικονομική κατάσταση του Δήμου την 31/8/2019, σας ενημερώνουμε τα εξής :

Τα διαθέσιμα χρήματα στο ταμείο του Δήμου μας κατά την 1-9-2019 ανέρχονταν σε 7.839,27 € και αναλύονται σε :

ΤΑΚΤΙΚΑ                                                                        7.804,16

ΣΑΤΑ                                                                                     35,13

ΣΥΝΟΛΟ                                                                               7.839,27 €

 Μόνο το παραπάνω ποσό μπορεί σήμερα να διατεθεί για την κάλυψη των αναγκών της καθημερινότητας που τρέχουν και για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων που έχουν δημιουργηθεί και αναγράφονται παρακάτω.

Δεν περιλαμβάνονται στα παραπάνω διαθέσιμα χρήματα, τα χρήματα από έκτακτες επιχορηγήσεις που είναι για ειδικούς σκοπούς και δεν μπορούν  να αποπληρωθούν από αυτά υποχρεώσεις της καθημερινότητας και οφειλών που έχουν ήδη  δημιουργηθεί και είναι:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ                                               1.715,23

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ                                                              296.100,00

GREENPOINT (ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ)                       52.161,30

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ (ΤΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ)    70.000,00

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ (ΤΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ)           78.686,33

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ (ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ)         5.982,54

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                     504.180,42

ΕΞΟΔΑ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΟΦΕΙΛΕΣ                             

Οι οφειλές που καταγράφηκαν έως σήμερα με κομένα ΧΕΠ, τιμολόγια, κλπ ανέρχονται στο ποσό των 263.279,96 € και εννοείται ότι κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την έλευση άλλων οφειλών το επόμενο διάστημα και αναλύονται ως εξής :

 1. Ενταλθέντα τα οποία δεν έχουν πληρωθεί 78.938,97
 2. Τιμολογηθέντα καταχωρημένα 26.156,30
 3. Τιμολογηθέντα μη καταχωρημένα (AETOS) 951.08      
 4. Τιμολογηθέντα μη καταχωρημένα (Δημητριάδης Ιορ.) 6.702,95 
 5. Μη Τιμολογημένα (Ρουσκόπουλος Γρ-Εμετζίδης Ηλίας κλπ) 84.563,66
 6. Φ.Ε. και λοιπές οφειλές Δ.Ο.Υ. 32.079,00
 7. Αποζημίωση Προέδρων Τ.Σ. 22.250,00
 8. Αμοιβές Νομικών (Σινάνη Όλγα) 6.805,00
 9. Δικαστική εντολή Σπανίδης Οικοδομικά) 4.833,30

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ                                         263.279,96

Επισυνάπτω και σχετική κατάσταση υποχρεώσεων.

 Συμπέρασμα : Την 1/9/2019 υπήρχε ένα άνοιγμα μεταξύ των υποχρεώσεών μας ήτοι 263.279,96 € και των διαθεσίμων μας 7.839,27 €, ποσό αρνητικό 255.440,26 €.

Σχόλιο : Τα χρήματα που πρόκειται να εισπραχθούν έως τέλους του έτους και δύναται να χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή των οφειλών και τη λειτουργία του Δήμου (όχι για τις ανελαστικές δαπάνες μισθών κλπ), χωρίζονται σε 2 μέρη. Στα 4/12 που πρέπει να αποδοθούν ελεύθερα στη νέα Δημοτική αρχή για την αντιμετώπιση της καθημερινότητας και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου γενικότερα, και στο μέρος που μένει να πληρωθούν οι υποχρεώσεις που έχουν ήδη δημιουργηθεί.

Ο Δήμος μας επιχορηγείται από τον Κρατικό προϋπολογισμό 79.351,62 € /μήνα.

Επίσης εισπράττουμε 11.675,00 € /μήνα ΣΑΤΑ.

Μέχρι τέλους του οικ. Έτους 2019 ο Δήμος μας έχει να εισπράττει :

 1. Τακτική κατανομή 4χ79351,62 = 317.406,48
 2. ΣΑΤΑ μήνες 6χ11675 =   70.050,00
 3. Τέλη Διαφήμισης-Φόρος Ζύθου =   15.700,00
 4. Εκμίσθωση Δασών =       157.626.00
 5. Ανταποδοτικά =   19.800,00
 6. Λοιπά έσοδα ΔΕΗ-Εκμισθώσεις χωραφιών =   18.000,00

ΣΥΝΟΛΟ                                                                  =       598.582,48

Το παραπάνω ποσό είναι κατ` εκτίμηση και το 100 % των απαιτούμενων εσόδων έως και την 31/12/2019. Με βάση τα προηγούμενα έτη, τα έσοδα που μπορούν να εισπραχθούν εκτιμούνται στα 485.000,00 €. Οι ανελαστικές δαπάνες που πρέπει να αντιμετωπιστούν χωρίς τις οφειλές που αναφέραμε, ανέρχονται σε 380.000,00 €. Συνεπώς το ποσό 105.000,00 € που απομένει θα καλύψει υποχρεώσεις (οφειλές) χωρίς όμως η νέα Δημοτική αρχή να δημιουργήσει ουδεμία νέα δαπάνη. Με δεδομένο αυτή την κατάσταση θα μεταφερθούν στο νέο προϋπολογισμό οφειλές περίπου 158.000,00 € εάν δεν αυξηθεί το ποσό των υποχρεώσεων μας και εάν δεν δημιουργηθεί νέα δαπάνη από 1/9/2019 έως 31/12/2019. Για όλες αυτές θα έπρεπε να υπήρχε πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο για την κάλυψη αυτών των δαπανών.

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 1. Άρα πραγματικό έλλειμμα την 01/09/2019 ήταν 255.440,26 € και το εκτιμούμενο έλλειμμα στο τέλος του έτους θα είναι 158.000,00 €. Το ακριβές ποσό θα προκύψει με την ολοκλήρωση του προϋπολογισμού την 31/12/2019.
 2. Σύμφωνα με τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι ο Δήμος μας με την εικόνα που παρουσιάζει, δεν επιτρέπει την εύρυθμη λειτουργία για τους 4 μήνες που απομένουν μέχρι τέλους του έτους.

—————————————————————————————————————-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ                                                  Νεστόριο 10/02/2017

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΣ

Κ. ΓΚΟΣΛΙΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ

ΝΕΣΤΟΡΙΟ 52051

   Σε απάντηση αιτήματός σας, σας ενημερώνουμε για την οικονομική κατάσταση του Δήμου Νεστορίου (Εικόνα ταμείου – υποχρεώσεις) κατά την 31/8/2014

 Α.  Συγκεκριμένα απαντώντας στο πρώτο ερώτημά σας, για το Ταμειακό υπόλοιπο την 31/8/2014 έχει ως εξής :

 

ΤΑΚΤΙΚΑ                                                                    114.562,35

ΣΑΤΑ                                                                            158.723,43

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG-Γ.Γ. ΜΑΚ-ΘΡ.               74.080.16

ΚΕΠ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ                                                   878.68

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΤΑ (ΥΠΟΛΟΙΠΑ)                            7.929,69

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ                                             33.433,35

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ                                                          136.637,76

ΕΠΙΧ/ΣΗ ΣΤΗ Δ. Ε. ΓΙΑ ΒΟΗΘ. ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ              4.223,40

ΘΗΣΕΑΣ                                                                        43.733,18

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2014                                        6.021,00

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ                                            580.123,53

Από τα παραπάνω έσοδα αν εξαιρέσουμε τα ποσά από INTERREG (74.080,16 €), ΕΠΤΑ (7.929,69 €), ΘΗΣΕΑ (43.733,18 €) και Εκλογικό Επίδομα (6.021,00 €), ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (4.223,40 €) ήτοι συνολικά  135.987,43 € τα οποία είναι ειδικευμένα, τα υπόλοιπα 448.358,97 € είναι για την κάλυψη γενικών αναγκών (έργα-προμήθειες και λοιπές λειτουργικές δαπάνες και μισθοδοσίες).

Β. Στο 2ο ερώτημά σας για τα χρήματα που εισέπραξε ο Δήμος μας από 1/10/2014 έως 31/12/2014 αναλυτικά είχαμε :

 1. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 71.658,10 €
 2. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (ΤΟΚΟΥΣ) 3.735,66 €
 3. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 63.405,71 €
 4. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ 8.139,70 €
 5. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 694,83 €
 6. ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠ/ΜΟ 302.500,76 €
 7. ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ-ΔΑΣΙΚΑ 55.688,29 €
 8. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 107.535,49 €
 9. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ 5.394,18 €
 10. ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 70,00 €
 11. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΠΟΕ 25.129,60 €
 12. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 90.918,91 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ       734.871,23 €

 

Τα δε έξοδα ανήλθαν για το ίδιο διάστημα από 1/10 έως 31/12/2014 στο ποσό των 862.846,17 € και το Χρηματικό Υπόλοιπο που μεταφέρθηκε στη χρήση 2015 ήταν 405.696,80 €.

Γ. Στο 3ο ερώτημά σας για το σύνολο των κάθε φύσεως οφειλών  – υποχρεώσεων του Δήμου μας κατά την 1/9/2014 σας γνωρίζουμε :

 Σύμφωνα με το Μητρώο Δεσμεύσεων την 1-9-2014 οι υποχρεώσεις μας ανέρχονταν σε 204.543,50 €.

Δ. Στο 4ο ερώτημά σας για το ποιο ήταν τελικά το υπόλοιπο που προκύπτει από την αφαίρεση των υποχρεώσεων του Δήμου την 1-9-2014, καθώς και το ποσό που εισπράχθηκε από τις προγραμματισμένες ρυθμίσεις οφειλών, σας γνωρίζουμε :

 Ότι το υπόλοιπο που προκύπτει από το Χρηματικό υπόλοιπο, αφαιρώντας  τις υποχρεώσεις με βάση το Μητρώο Δεσμεύσεων, ανέρχονταν σε  243.815,47 €.

Το σύνολο των εισπραχθέντων από προγραμματισμένες ρυθμίσεις οφειλών κατά το τρίμηνο 1/10 έως 31/12/2014 ήταν 25.129,60 €.

Συνεπώς από τα επίσημα στοιχεία του Δήμου μας, προκύπτει θετικό πρόσημα κατά την 31/8/2014 ύψους 268.945,07 €.

Από τα χρήματα αυτά πληρώθηκαν έως τέλος του έτους υποχρεώσεις που υπήρχαν είτε στο Μητρώο Δεσμεύσεων, είτε είχαν δρομολογηθεί προς πληρωμή και κατά την 31/12/2014 το διαθέσιμο υπόλοιπο ανέρχονταν σε θετικό πρόσημα ποσού 158.675,37 €

Τέλος το χρηματικό υπόλοιπο κατά την 31/8/2014 ήταν κατατεθημένο σε πιστωτικά ιδρύματα και συγκεκριμένα :

 1. Τράπεζα Πειραιώς 460.019,00
 2. Τράπεζα Ελλάδος 74.080,00
 3. Ταμειο-Μετρητα 46.024,07

          ΣΥΝΟΛΟ           580.123,07


 

Τεχνικός τομέας ( Έργα – Μελέτες )

 1. Τι έγινε την περίοδο 2011-2014
 2. Προετοιμάσαμε οι 4 ΟΤΑ που συνενώθηκαν το 2010 και ο νέος καλλικρατικός Δήμος Νεστορίου 44 μελέτες ΕΣΠΑ-ΟΠΑΑΧ
 • Οι 35 απολύτως ώριμες
 • Οι 9 στην τελική φάση ωρίμανσης
 1. Ως αποτέλεσμα αυτής της προετοιμασίας εντάχθηκαν στα αντίστοιχα προγράμματα ΕΣΠΑ-ΟΠΑΑΧ 30 έργα (9 έργα στη διαχειριστική αρχή της ΕΕΤΑΑ του ΥΠΕΣ, 4 έργα στη διαχειριστική αρχή ΟΠΑΑΧ και τα υπόλοιπα 17 στη διαχειριστική αρχή της περιφέρειας δυτικής Μακεδονίας)

Από αυτά:

 • Κατασκευάστηκαν την περίοδο 2011-2014 και μετά 15 έργα
 • Απεντάχθηκαν την περίοδο 2014-2019, 15 έργα
 • Παραδόθηκαν στην επόμενη δημοτική αρχή (2014-2019) 21 μελέτες επιπέδου ΕΣΠΑ
 1. Συμβάλλαμε καθοριστικά στην ένταξη και κατασκευή μεγάλων έργων στο δήμο μας που έγιναν από την περιφέρεια (ανεξάρτητα από τα προαναφερθέντα έργα) και την πολιτεία (ΥΠΑΑΤ κλπ) π.χ.
 • Φράγμα Νεστορίου (έργο)
 • ΜΥΣ Νεστορίου (μελέτη-αδειοδοτήσεις-νομοθέτηση)
 • Φράγμα-Αρδευτικό Διποταμίας (μελέτη)
 • Δρόμοι Γράμμου (δαπανήθηκαν 35 εκ.)
 • Πάρκο εθνικής συμφιλίωσης κλπ
 1. Τι έγινε την περίοδο 2014-2019 και τι παρέδωσαν στη νέα δημοτική αρχή σε σχέση με έργα και μελέτες ΕΣΠΑ;
 2. Δεν εκπονήθηκε εξ αρχής καμία (0) μελέτη ΕΣΠΑ, ενώ έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα από το 2014, μένουν ακόμη μόνο 2 χρόνια νέων εντάξεων και υπήρχαν νέα δεδομένα (νέα μέτρα, νέες δράσεις κλπ)

Σύγκριση 44-0

 1. Απεντάχθηκαν την περίοδο 2014-2019 τα 15 έργα ΕΣΠΑ-ΟΠΑΑΧ που αναφέρθηκαν προηγουμένως

Συγκεκριμένα απεντάχθηκαν:

 • 9 έργα αναπλάσεων συνολικού προϋπολογισμού 6,1 εκ., που αφορούσαν 10 οικισμούς του δήμου
 • 1 δασικός δρόμος (έργο ΟΠΑΑΧ) στο Επταχώρι προϋπολογισμού 525.000 ευρώ
 • 2 αντιπλημμυρικά έργα σε Κομνηνάδες-Επταχώρι προϋπολογισμού 2.254.000 ευρώ
 • 1 ενεργειακό έργο στην Διποταμία (πράσινη αγροτική κοινότητα) προϋπολογισμού 8 εκ. ευρώ
 • 2 έργα αποχέτευσης – Ε.Ε.Λ. Κομνηνάδων προϋπολογισμού 867.000 ευρώ
 1. Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ μόνο ένα έργο  «Αποχέτευση και Ε.Ε.Λ. Νεστορίου» προϋπολογισμού 1,5 εκ. ευρώ, του οποίου την μελέτη βρήκαν έτοιμη (έγινε αναφορά για το μοναδικό αυτό έργο του Δήμου Νεστορίου, στη σύσκεψη της διαχειριστικής αρχής με τους δήμους για την πορεία του προγράμματος ΕΣΠΑ, παρουσία του περιφερειάρχη στην αίθουσα του ΔΣ Καστοριάς)
 2. Από τις υπόλοιπες 20 μελέτες που παρέλαβαν ώριμες αξιοποίησαν πλήρως ή μερικώς μόνο τις 5

Συγκεκριμένα

 • Τα δύο έργα αποχέτευσης- Ε.Ε.Λ. Κομνηνάδων που απεντάχθηκαν από το ΕΣΠΑ (έκπτωση εργολάβου) εντάχθηκαν με μικρότερο προϋπολογισμό στο Π.Δ.Ε.
 • Εντάχθηκαν επίσης 2 αγροτικοί δρόμοι στο Π.Α.Α., των οποίων τις μελέτες είχαμε πάλι προετοιμάσει εμείς (ο ένας πλήρως και ο άλλος μερικώς)
 • Τέλος, στο Π.Δ.Ε. (όχι στο ΕΣΠΑ) εντάχθηκε ο δρόμος Νεστόριο-Διποταμία (5,5 εκ.), η μελέτη του οποίου παραδόθηκε έτοιμη από εμάς στην προηγούμενη δημοτική αρχή
 1. Δεν προχώρησε την περασμένη πενταετία με ευθύνη όλων των φορέων (κυβέρνηση, περιφέρεια, δήμος) κανένα από τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα της περιοχής μας

Αναφέρομαι στο φράγμα Νεστορίου που είναι κολλημένο εδώ και 5 χρόνια, στο φράγμα και αρδευτικό Διποταμίας που είναι απολύτως ώριμο και δεν εντάχθηκε ποτέ , στον ΜΥΣ για τον οποίο δεν έγινε έως σήμερα καμία ενέργεια κλπ

Επίσης

Χάθηκαν ευκαιρίες ένταξης έργων που αφορούν την καθημερινότητα των δημοτών από τα εθνικά προγράμματα όπως ο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

Ο ΦΙΛΌΔΗΜΟΣ (πρόγραμμα ΥΠΕΣ) χρηματοδοτεί με 2 τρόπους:

 1. Απευθείας με οριζόντιες χρηματοδοτήσεις όλων των δήμων, χωρίς αρχική προετοιμασία και διεκδίκηση (π.χ. παιδικές χαρές κλπ)
 2. Με προετοιμασία μελετητική και διεκδίκηση ανταγωνιστική για μέτρα όπως:

Α. Συντηρήσεις Δεξαμενών Ύδρευσης. Χάθηκε αναξιοποίητο λόγω έλλειψης μελετών από τον Δήμο

Β.              Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων

Αξιοποίηση εμβληματικών κτιρίων

Συντήρηση και επανάχρηση δημοτικών κτιρίων

Οι τρεις τελευταίες προσκλήσεις  έληγαν τέλος Σεπτεμβρίου και ο Δήμος δεν έκανε καμία μελετητική προετοιμασία για την ένταξη έργων στα μέτρα αυτά.  Μετά από αίτημα των νέων Δημοτικών Αρχών προς το ΥΠΕΣ δόθηκε παράταση μέχρι 31/12/2019. Έτσι εμείς ως νέα Δημοτική Αρχή ξεκινήσαμε εξ αρχής την προετοιμασία μελετών για να προλάβουμε τις νέες προθεσμίες και να εντάξουμε νέα έργα.

Όλα τα προηγούμενα αποδεικνύονται από το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας που ακολουθεί

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Το 2014 ο Δήμος Νεστορίου ήταν πρώτος με διπλάσια διαφορά από τον 2ο Δήμο της Δυτικής Μακεδονίας σε απορρόφηση κονδυλίων ΕΣΠΑ ανά κάτοικο. Αυτό προέκυψε από την τελική έκθεση αξιολόγησης του προηγούμενου ΕΣΠΑ, που συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο τον Φεβρουάριο του 2015 και υπογράφεται από τον τότε Περιφερειάρχη κ. Θεόδωρο Καρυπίδη.
 2. Σήμερα ο Δήμος Νεστορίου έχει ένα έργο ενταγμένο στο ΕΣΠΑ άρα προφανώς βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις από πλευράς εντάξεων έργων και απορρόφησης κονδυλίων.
 3. Τέλος με βάση τον πίνακα που δημοσίευσε το ΥΠΕΣ για το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ο Δήμος Νεστορίου είναι τελευταίος σε εντάξεις έργων στο συγκεκριμένο εθνικό πρόγραμμα σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, κάτω ακόμα και από τον Δήμο Πρεσπών που δεν έχει Τεχνική Υπηρεσία και εξυπηρετείται στον τομέα αυτόν από τον Δήμο Νεστορίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Νεστόριο            29/ 8/2019

Προς κo Γκοσλιόπουλο Χρήστο

Σχετ.: α)Υπ’αρ.3637/23-8-2019 αίτηση σας

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό ,  θέλουμε να σας κάνουμε γνωστά τα εξής

1)Κατά το διάστημα 2015-2018 δεν εκπονήθηκε εξαρχής καμμιά μελέτη έργου με τις απαιτήσεις που έχουν το ΕΣΠΑ – ΟΠΑΑΧ .

2)Παρακάτω παραθέτουμε δύο πίνακες  με το θέμα των μελετών και τον προυπολογισμό  των αντίστοιχων έργων όπως προέκυπτε την εποχή της σύνταξης τους.

Ι.ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ  ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΣΠΑ- ΟΠΑΑΧ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011-2014 Η ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΤΑΣΑΝ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ , ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΤΗΡΙΧΘΗΚΕ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α/ΑΘΕΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΦΤΑΣΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ Η ΠΡΑΞΗΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΚΡΑΝΟΧΩΡΙΟΥ538.000ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΕΡΓΟΣτα πλαίσια της πράξης χρηματοδοτήθηκε και η εκπόνηση της μελέτης
2ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΠΤΕΛΕΑΣ848.000ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΕΡΓΟΣτα πλαίσια της πράξης χρηματοδοτήθηκε και η εκπόνηση της μελέτης
3ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΠΤΑΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΣΑΜΑΡΙΝΑ525.000ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΕΡΓΟ 
 

4

 

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΓΕΦΥΡΑ  ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΤΖΗΜΟΚΩΤΑ

 

384.000

 

ΑΠΕΝΤΑΧΤΗΚΕ

 
5ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ984.000ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΕΡΓΟ 
6ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ

369.000ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΕΡΓΟ 
7ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ580.000ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΕΡΓΟΗ κατασκευή έγινε από την Αντιπεριφέρεια
8ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΡΑΝΟΧΩΡΙΟΥ ΠΤΕΛΕΑΣ1.700.000ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΕΡΓΟΗ κατασκευή έγινε από την Περιφέρεια
9ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟ ΠΡΟΣ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑ5.500.000ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΦΑΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥΔημοπρατήθηκε και θα κατασκευαστεί από την Περιφέρεια
10ΥΔΡΕΥΣΗ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ650.000ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΕΡΓΟΗ κατασκευή έγινε από την Περιφέρεια
11ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΧΙΟΝΑΤΟΥ603.000ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΕΡΓΟ 
12ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ε.Ε.Λ ΧΙΟΝΑΤΟΥ277.000ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΕΡΓΟ 
13ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ578.000ΑΠΕΝΤΑΧΘΗΚΕ 
14ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ε.Ε.Λ ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ289.000ΑΠΕΝΤΑΧΘΗΚΕ 
15ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ1.294.000ΑΠΕΝΤΑΧΘΗΚΕ 
16ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ960.000ΑΠΕΝΤΑΧΘΗΚΕ 
17ΑΝΤΙΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΧΙΟΝΑΤΟΥ460.000ΔΕΝ ΠΡΟΤΑΘΗΚΕ 
18ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ1.521.000ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ 
19ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ1.945.000ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΕΡΓΟ 
20ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΡΕΜΑΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ1.730.000ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΕΡΓΟ 
21ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΣΜΩΝ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ ΖΟΥΖΟΥΛΗΣ1.035.000ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΕΡΓΟ 
22ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΤΥΛΗΣ1.052.000ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΕΡΓΟ 
23ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ830.000ΑΠΕΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 

24

 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ

 

735.000

 

ΑΠΕΝΤΑΧΘΗΚΕ

 
25ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΧΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ1.170.000ΑΠΕΝΤΑΧΘΗΚΕ 
26ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΤΥΛΗΣ640.000ΑΠΕΝΤΑΧΘΗΚΕ 
27ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ410.000ΑΠΕΝΤΑΧΘΗΚΕ 
28ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ275.000ΑΠΕΝΤΑΧΘΗΚΕ 
29ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΩΝ ΠΝ.ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΡΥΣΗΣ400.000ΑΠΕΝΤΑΧΘΗΚΕ 
30ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΑΝΟΧΩΡΙΟΥ1.390.000ΑΠΕΝΤΑΧΘΗΚΕ 
31ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΤΕΛΕΑΣ275.000ΑΠΕΝΤΑΧΘΗΚΕ 
32ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ1.180.000ΔΕΝ ΠΡΟΤΑΘΗΚΕ 
33ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΟΝΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ490.000ΔΕΝ ΠΡΟΤΑΘΗΚΕ 
34ΔΙΠΟΤΑΜΙΑ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ7.970.000ΑΠΕΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΙΙ.ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΣΠΑ- ΟΠΑΑΧ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011-2014 Η ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΑΝ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ,ΚΑΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΩΡΙΜΕΣ (ΕΛΕΙΠΑΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΛΠ…)

Α/ΑΘΕΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ
1Μετατροπή παλαιού παρατηρητηρίου στην Αλεβίτσα σε χώρο θέας375.000
2Κατασκευή μουσείου υδροκίνησης στο Πευκόφυτο431.500
3Μονάδα φυσικής επεξεργασίας λυμάτων στο Δημ.Διαμέρισμα Κρανοχωρίου900.000
4Εγκατάσταση φυσ.επεξεργασίας λυμάτων στο Επταχώρι807.000
5Εγκατάσταση φυσ.επεξεργασίας λυμάτων στη Χρυσή811.800
6Βελτίωση οδού Διποταμία -Μεσόβραχος1.100.000
7Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε Ακριτών640.000
8Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Αρρενών615.000
9Βελτίωση αγροτικής οδού Πολυανέμου220.000

2α)Από τις μελέτες του πίνακα Ι  εντάχθηκαν κατά την περίοδο 2011-2014 συνολικά 14 έργα τα οποία στη συνέχεια κατασκευάστηκαν. Στην Δημοτική Αρχή της περιόδου 2015-2018 παραδόθηκαν 20 μελέτες. Επιπρόσθετα παραδόθηκαν οι μελέτες του πίνακα ΙΙ (9 μελέτες όχι ώριμες).

2β)Από τις συνολικές μελέτες που παραδόθηκαν αξιοποιήθηκαν οι 7. (οι 9 ,13,14,18, 30 του πίνακα Ι και οι 8, 9 του πίνακα ΙΙ)

 

 

 

 

Σχολιάστε

Η διευθυνση email σας ΔΕΝ θα δημοσιοποιηθεί(ενημερωθείτε για την πολιτική ανάρτησης σχολίων στο fouit.gr απο εδώ) *

*

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.