Πώς κατάντησε το τελευταίο εναπομείναν σχολικό κτίριο από την εποχή της Τουρκοκρατίας – Φωτογραφίες πριν λίγα χρόνια και σήμερα

Αυτό είναι τελευταίο εναπομείναν σχολικό κτίριο από την εποχή της Τουρκοκρατίας. Κατάφερε να αντέξει εκατό χρόνια μετά την απελευθέρωση.
“Την 21η Οκτωβρίου 1884, οι αδελφοί Ζήσης και Δημήτριος Δεμπενιώτης, καταθέτουν στο Β΄ ταμείο των Σχολών 80 καθαροβασιλικά για την οικοδόμηση του Β΄ Νηπιαγωγείου στη συνοικία Δραγωτά. Πρώτη διευθύντριά του η Θωμαή Σαντάντση.” (Παντελή Τσαμίση «Η Καστοριά και τα μνημεία της» σελ 86)] Από Πέτρος Μάνου