Απάντηση στο δημοσίευμα “Γιατί Κύριε Πρωθυπουργέ….;” (του Δημήτρη Ρίζου)

Μια απάντηση στο δημοσίευμα του του Γιάννη Στρατάκη, Περιφερειακού Συμβούλου-Συνδ. ΕΛΠΙΔΑ και τ. Νομάρχη Φλώρινας με τίτλο Γιατί Κύριε Πρωθυπουργέ….; (Απολιγνιτοποίηση στη Δυτική Μακεδονία)

Δημοσιεύθηκαν σε τοπική εφημερίδα της Καστοριάς, οι απόψεις του (κριτική προς τον Πρωθυπουργό) για την επίσπευση του χρόνου λήξης λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων της Δ. Μακεδονίας, που την στηρίζει σε δύο άξονες : 1. Αποτελεί στρατηγική νεοφιλελεύθερη επιλογή της Ν.Δ, παραδίδοντας την ενέργεια σε ιδιώτες, 2. Επισπεύδεται η περίοδος λήξης από το 2050, στο 2030. Είναι λάθος.
1ο Θέμα: Αν και κατά πόσο είναι νεοφιλελεύθερη επιλογή της Ν.Δ
Η στρατηγική επιλογή δεν είναι της Ν.Δ αλλά κεντρική επιλογή της Ε.Ε για την λειτουργία συνθηκών ανταγωνισμού στην αγορά, προκειμένου να πάψουν να υφίστανται μονοπωλιακές συνθήκες στην αγορά ενέργειας.
Θα είχε δίκαιο αν η Ν.Δ περνούσε νόμο που θα απαγόρευε την ΔΕΗ, να συμπράττει με ιδιώτες η να επενδύσει στην δημιουργία παραγωγής ενέργειας από αειφόρες πηγές.
Με την ευκαιρία αυτή η παραγωγή ενέργειας από φυσικό αέριο δεν θεωρείται αειφόρος μορφή επενδύσεων αλλά ένα ενδιάμεσο στάδιο (το πράσινο στάδιο) με περίοδο τα 20 χρόνια. Μετά απ αυτό το χρονικό διάστημα θα λειτουργούν μόνο συστήματα αειφόρου ενέργειας (το γαλάζιο και τελικό στάδιο) της αειφόρου οικονομίας (βλ. Αειφόρο Μάρκετινγκ, Νίκος Δ. Ρίζος, υπό έκδοση, εκδόσεις Σοφία, Θεσσαλονίκη).
Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα πάψει να χρηματοδοτεί επενδύσεις που ανήκουν στην κόκκινη οικονομία (οικονομία που στηρίζεται στην ανάλωση των φυσικών πόρων) από το 2021.
Την Τετάρτη 15-1-20, ο κολοσσός διαχείρισης κεφαλαίων, BlackRock, με περιουσιακά στοιχεία 7 τρις, δολαρίων, ανακοίνωσε ότι: α) θα διπλασιάσει τον αριθμό των βιώσιμων επενδύσεων, β) επι πλέον θα εκποιήσει τις επενδύσεις του σε όσες εταιρίες αποκτούν τουλάχιστον το ένα τέταρτο των εσόδων τους από δραστηριότητες που περιλαμβάνουν καύση άνθρακα, γ) θα δεκαπλασιάσει τις αειφόρες επενδύσεις μέχρι το 2030 από 90δις σε 1 τρις δολάρια.
Φαίνεται πλέον ότι νέα αξιολογικά κριτήρια περιλαμβάνονται στις διεθνείς αγορές και επενδύσεις. Είναι το λεγόμενο τρίπτυχο ESG, δηλαδή θα λαμβάνονται υπόψη κριτήρια περιβαλλοντικά, κοινωνικά και κριτήρια εταιρικής διακυβέρνησης. Αυτό που αποκαλώ στο βιβλίο μου Εταιρικό και Κοινωνικό Περιβαλλοντισμό.
Ήδη εμφανίζεται ένα νέο πρόβλημα για την ΔΕΗ. Τα διεθνή χαρτοφυλάκια που κατέχουν μετοχές της ΔΕΗ, θα αρχίσουν να ρευστοποιούν.
Αυτό οφείλεται στον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη η στους πολιτικούς που ενώ γνώριζαν από το 1997 το πρόβλημα δεν το δημοσιοποίησαν στην Ελληνική κοινωνία και δεν φρόντισαν να προσαρμόσουν έγκαιρα την ελληνική κοινωνία και οικονομία;
2ο Θέμα : Η επίσπευση του χρόνου απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων
Θεωρεί ότι ο χρόνος λήξης είναι το 2050. Είναι λάθος.
Η Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ, οι σχετικοί με αυτήν 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και 169 υποστόχοι υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο της 70ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015.
Οι ΣΒΑ είναι παγκόσμιου χαρακτήρα και γενικής εφαρμογής με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έως το 2030. Δημιουργούν δεσμεύσεις υλοποίησης για όλες τις χώρες, ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές εθνικές πραγματικότητες, επίπεδα ανάπτυξης, εθνικές πολιτικές και προτεραιότητες.
Η Ατζέντα 2030 προωθεί την ενσωμάτωση και των τριών διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης – κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική – σε όλες τις τομεακές πολιτικές, ενώ παράλληλα προάγει τη διασύνδεση και τη συνοχή των σχετικών με τους ΣΒΑ πολιτικών και νομοθετικών πλαισίων.
Το χρονοδιάγραμμα δέσμευσης το έχουν υπογράψει 200 χώρες, μεταξύ αυτών όλες οι χώρες της Ε.Ε. Μεταξύ των 17 στόχων είναι και η αειφόρος ενέργεια.
Άρα δεν πρόκειται επιλογή του κ. Έλληνα Πρωθυπουργού.
Συμπέρασμα:
Πράγματι υπάρχει μία επίσπευση από την Ε.Ε η οποία επιλέγει ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα την Αειφορία, έναντι των δύο ανταγωνιστικών υπερδυνάμεων ΗΠΑ και Κίνας, που στηρίζονται στην κόκκινη οικονομία.
Αποτελεί μεγάλο ρίσκο δεδομένου ότι θα έρθει σε εμπορικό πόλεμο και με τις δύο υπερδυνάμεις. Προγραμματίζεται η επιβολή φόρου άνθρακα στις εισαγωγές που παράγονται με χρήση άνθρακα.
Παράλληλα έχει δημιουργήσει ένα ταμείο Δίκαιης Μετάβασης με ένα τρις ευρώ προϋπολογισμό. Αυτό σημαίνει ότι παράλληλα θα επιδοτήσει μορφές επενδύσεων απαλλαγμένες από τον άνθρακα.
Οι δύο αυτές επιλογές επιβολή φόρου άνθρακα και η επιδότηση προϊόντων και υπηρεσιών αειφορίας έρχονται σε σύγκρουση με τον Π.Ο.Ε (παγκόσμιο οργανισμό εμπορίου). Η σύγκρουση θα είναι δεδομένη. Η Ε.Ε επέλεξε έναν δρόμο με μεγάλο ρίσκο.
Πράγματι η Δ. Μακεδονία βρίσκεται στο πιο κρίσιμο σταυροδρόμι της νεότερης ιστορίας της. Αντί να μεμψιμοιρούμε επιβάλλεται άμεσα να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες. Είναι η μοναδική περιφέρεια στην Ελλάδα που δεν βρέχεται από θάλασσα. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να δημιουργήσει επενδύσεις θαλάσσιου τουρισμού, όπως μπορούν όλες οι άλλες περιφέρειες να αναπτύξουν.
Επιβάλλεται να αναδείξουμε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της περιοχής, της Πολιτιστικής Κληρονομιάς όπως :
Αγαθά που φύονται η παράγονται στην περιοχή που μπορούν να αποκτήσουν Προστατευόμενη Ονομασία προέλευσης.
Αγροτουρισμός και χειμερινός τουρισμός σε συνδυασμό με την φυσική κληρονομιά της περιοχής.
Και φυσικά η Τέχνη της Γούνας, η οποία ούτως η άλλως αποτελεί προϊόν αειφόρου οικονομίας.
Λοιπές Καινοτομίες και εμπνεύσεις που στηρίζονται στην αειφόρο οικονομία.
Βεβαίως είναι απαραίτητη η κριτική αλλά να κριτικάρουμε κάποιον ο οποίος είναι ο πιο ειλικρινής πολιτικός απέναντι στον ελληνικό λαό, αυτό πράγματι αποτελεί ανιστόρητο φαινόμενο. Εκτός κι αν θεωρούμε ότι και χρόνος λήξης του άνθρακα μπορεί να παραταθεί όπως τα μνημόνια και η διαγραφή του χρέους μπορεί να γίνει με ένα νόμο με ένα άρθρο που ψηφίζει η Ελληνική βουλή.
Χρόνος υπάρχει προκειμένου να μπορέσουμε με την συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, να προσαρμοστούμε στην νέα αποχή. Δεν εύκολο αλλά δεν είναι και ακατόρθωτο.