Ελλάδα

Το γράμμα ενός Έλληνα βουλευτή από τις φυλακές της Αμάσειας

Καλοκαίρι 1921, λίγο πριν απαγχονιστεί…

Το καλοκαίρι του 1921, η πνευματική, εμπορική και κοινοτική ηγεσία του Πόντου, δάσκαλοι, γιατροί, έμποροι, βουλευτές κ.τ.λ. δικάσθηκαν από τα “Ανεξάρτητα Δικαστήρια” και τον φανατικό δικαστή Εμίν Mπέη. Οι 177  από αυτούς οδηγήθηκαν στις αγχόνες, που στήθηκαν στην πλατεία της Αμάσειας.

Το παρακάτω γράμμα εστάλη από έναν κρατούμενο στη γυναίκα του, λίγο πριν τον απαγχονισμό του. Διαφαίνεται η γλωσσική καλλιέργεια, το υψηλό επίπεδο παιδείας και το ήθος των  ανθρώπων της τότε εποχής στον Πόντο αλλά και γενικότερα στις αλησμόνητες πατρίδες του Ελληνισμού.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΩΦΙΔΗ

ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΒΟΥΛΗ

 15/28 Σεπτέμβριος 1921

Φυλακαί Τιμαρχανέ Αμασείας

 Φιλτάτη Ουρανία,

Χθες ημέραν της Σταυροπροσκυνήσεως επαρουσιάσθην εις το Δικαστήριον Ιστικλάλ. Καμμίαν ελπίδαν δεν έχω πλέον. Σήμερον θα δοθεί η απόφασις, η οποία βεβαίως θα είναι καταδικαστική. Σας αφήνω υγείαν και εις προστασίαν του Παναγάθου. Περιττά τα πολλά λόγια. Θάρρος και εγκαρτέρησις και ελπίς επί Κύριον, δια να ημπορέσης το κατά δύναμιν να σηκώσεις το βαρύ φορτίον σου.

 Σας γλυκοφιλώ όλους

Ο Ματθαίος σου

 Υ.Γ. Εις τα φίλτατα την ευχήν μου. Καλήν πρόοδον και καλήν διαγωγήν, όπως η ψυχή μου και μακρόθεν αγάλλεται.

Ο ίδιος

 (Από το Ημερολόγιο 2020 της Μικρασιατικής Στέγης Κορίνθου)

Επιμέλεια: Δέσποινα Χίντζογλου Αμασλίδου

Σοφία Καμπούρη

Back to top button