Εργασίες βελτίωσης της υδροδότησης στις Κομνηνάδες (φωτο)

Το έργο θα λύσει το χρόνιο πρόβλημα λειψυδρίας των Κομνηνάδων και της Διποταμίας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες βελτίωσης της υδροδότησης του οικισμού Κομνηνάδων με την ενίσχυση του δικτύου από 3 νέες πήγες και την συντήρηση της δεξαμενής. Το έργο αυτό θα λύσει το χρόνιο πρόβλημα λειψυδρίας των Κομνηνάδων και της Διποταμίας.