Επίσκεψη στις σουρβιές του Γέρμα (φωτογραφίες)

Ο δάσκαλος Γιώργος Αλεξίου επισκέφτηκε πρόσφατα τις περιοχές Αμπέλια Πατωσιά και Χάβος του Γέρμα, όπου υπάρχουν αρκετά δέντρα σουρβιάς (αρχαία Όα), θαύμασε την ομορφιά αυτών και των νόστιμων καρπών τους κι έλαβε αρκετές φωτογραφίες τους.
Βλέπε σχετικώς για τις σουρβιές στο kepegerma.blogspot.com

 

κοινοποίηση

shares