Όλα τα όπλα που έχει στη φαρέτρα του αξιοποιεί, σε καθημερινή βάση, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), στην προσπάθειά του για την αποτελεσματικότερη στήριξη των ανέργων, οι οποίοι λόγω της πανδημίας βαίνουν αυξανόμενοι και πλήττονται οικονομικά.