Καστοριανοί μέλη της Φιλικής Εταιρείας

Οι Καστοριανοί που διατέλεσαν μέλη της Φιλικής Εταιρείας

Δραγούμης Α. Μάρκος (1770-1855). Διδάσκαλος και αξιωματούχος (Άρχων Παχάρνικος) από το Βογατσικό που σπούδασε εγκαταστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Μυήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 1820 στην Κωνσταντινούπολη από τον Σταύρο Χαχαμάκη. Προσέφερε 50 φλουριά.
Καμινάρης Χρ. Κυριάκος. Έμπορος από την Καστοριά που διέμενε στο Βουκουρέστι. Μυήθηκε το 1819 από τον Κ. Σαϊτσή.
Καραμπίνας Τρ. Ιωάννης. Έμπορος από την Καστοριά που έζησε στη Βιέννη. Άγνωστο πότε μυήθηκε. Ήταν μέλος γνωστού αρχοντικού οίκου με γενάρχη τον Ράλλη Καραμπίνα.
Μασάς (Μάσιου) Γκίκας. Έμπορος από την Κλεισούρα. Μυήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 1818 δια Γεωργίου Αθανασίου. Προσέφερε 200 γρόσια.
Παπαρέσκας (Βαρβαρέσκος) Γ. Αναφέρεται ότι αναμίχθηκε στις δράσεις της Φιλικής Εταιρείας, χωρίς λοιπά στοιχεία για τη μύησή του σε αυτή. Πιθανόν να ήταν συγγενής του Ιωάννη Παπαρέσκα.
Παπαρέσκας Ιωάννης ( -1822). Γραμματέας από την Καστοριά που εξελίχθηκε σε οπλαρχηγό σώματος 65 πολεμιστών κατά την καταστροφή της Νάουσας. Μυήθηκε στα μέσα του 1820.