10 εργάτες θα προσλάβει ο Δήμος Άργους Ορεστικού

10 εργάτες γενικών καθηκόντων θα προσληφθούν στην υπηρεσία Τεχνικών Έργων του Δήμος Άργου Ορεστικού για τις ανάγκες της
πυρασφάλειας και έως την λήξη της αντιπυρικής περιόδου 31/10/2021. Ο Δήμος έχει μεγάλο δασικό όγκο και υπάρχει άμεση ανάγκη φύλαξης του με την στελέχωση περιπολιών πρόληψης πυρκαγιών άμεσης αντιμετώπισης και καταστολής καθώς το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί.
Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει με μέγιστη διάρκεια τους τρεις (3) μήνες κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.
Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΕΔΩ