Μια ξεχασμένη αλλά σημαντική ιστορία του 1947 (του Νίκου Ρίζου)


Τον Δεκέμβριο του 1946, συστάθηκε Μικτή Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ, προκειμένου να εξετάσει το «Ελληνικό Ζήτημα» (του εμφυλίου Πολέμου). Το συνταχθέν πόρισμα απέδιδε ευθύνες για την επιβουλή κατά της ακεραιότητας της Ελλάδος στις τρείς γειτονικές κομμουνιστικές χώρες: Αλβανία, Γιουγκοσλαβία και Βουλγαρία. Στις 18 Αυγούστου του 1947, εγκρίθηκε από το διευρυμένο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, με την αρνητική ψήφο της ΕΣΣΔ και της Πολωνίας και με αποχή της Γαλλίας.
Στην συνέχεια οι ΗΠΑ, υπέβαλλε στο μόνιμο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, πρόταση ψηφίσματος, που βασίζονταν στα πορίσματα της πλειοψηφίας. Η πρόταση δεν εγκρίθηκε διότι τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους η Σοβιετική Ένωση πρόβαλε βέτο. Σε απάντηση αυτού του βέτο, οι ΗΠΑ έφεραν το ζήτημα της απειλής κατά της ακεραιότητας της Ελλάδος στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου δεν ισχύει το βέτο αλλά η αρχή της πλειοψηφίας. Πράγματι στις 21 Οκτωβρίου του 1947, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία το Πόρισμα της Επιτροπής και αποφάσισε την δημιουργία Ειδικής Επιτροπής του ΟΗΕ, (United Nations Special Committee the Balkans), με αποστολή την μεσολάβηση και την συμφιλίωση των τεσσάρων γειτονικών κρατών. Στην Επιτροπή αντιτάχθηκαν οι χώρες Αλβανίας, Γιουγκοσλαβίας και Βουλγαρίας και φυσικά το ΚΚΕ που συνέχισε τον εμφύλιο πόλεμο.
Σημείωση: Συμμετείχαν πέραν των μόνιμων μερών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και οι αντιπρόσωποι της Βρετανίας σερ Αλεξάντερ Κάντογκαν, των ΗΠΑ, Χέρσελ Τζόνσον, της Αυστραλίας, συνταγματάρχης Χόντσον, ο αντιπρόσωπος της Γιουγκοσλαβίας, Ζ. Βιλφάν, και εκ μέρους της Ελλάδος Βασίλειος Δενδραμής.
Συμπεράσματα:
1. Η ΕΣΣΔ, καθοδηγούσε πέρα του ΚΚΕ στην Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες της Αλβανίας, της Γιουγκοσλαβίας και της Βουλγαρίας, αλλά και της Πολωνίας η οποία καταψήφισε το Πόρισμα.
2. Αν η τότε Ελληνική κυβέρνηση ήταν εργαλείο των ΗΠΑ (κατά την άποψη του ΚΚΕ), τότε και το ΕΑΜ/ΚΚΕ, ήταν εργαλείο της ΕΣΣΔ. Επομένως αν για την έναρξη του εμφυλίου πολέμου η ευθύνη ανήκε στην τότε κυβέρνηση της Ελλάδος, η συνέχιση του πολέμου μετά τον Οκτώβριο του 1947, με την απόρριψη του πορίσματος βαρύνει αποκλειστικά το ΕΑΜ/ΚΚΕ.
3. Ερωτηματικά προκαλεί η αποχή της Γαλλίας. Η αποχή της Γαλλίας εξηγείται διότι αντιλαμβάνεται χάνει την Ελλάδα (την αποικία που είχε μαζί με την Αγγλία) από το 1821, που μετακινείται οριστικά προς τις ΗΠΑ και την Αγγλία. Δεν μπορεί να αντιταχθεί στους δύο συμμάχους της και επιλέγει την ουδέτερη στάση, μία στάση όμως που ουσιαστικά είναι κατά της Ελλάδος.
4. Επομένως δεν υπάρχουν στις διεθνείς σχέσεις ούτε φίλοι ούτε αδέλφια. Συμφέροντα εξυπηρετούν.
5. Επομένως καλό θα είναι πριν αυτοπροσδιοριζόμαστε ως Αμερικανόφιλοι, Γερμανόφιλοι, Γαλλόφιλοι ή Ρωσόφιλοι να αυτοπροσδιοριζόμαστε ως Ελληνόφιλοι.
6. Σε έναν εμφύλιο σπαραγμό δεν υπάρχουν: α) νικητές και ηττημένοι είναι όλοι ηττημένοι, β) δεν υπάρχουν μονομερείς ευθύνες οι ευθύνες αναλογούν και ανήκουν σ΄ όλους, γ) δεν υπάρχει ηθικό πλεονέκτημα για κανέναν.