ΚαστοριάΚοζάνηΝεστόριο

Ερώτηση: “Επενδυτική ευκαιρία η αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε Πεντάλοφο και Επταχώρι” – Η απάντηση του Υπουργείου

Σύμφωνα με ενημέρωση κατοίκων του Πενταλόφου και Επταχωρίου, στις περιοχές τους εντοπίζονται στο υπέδαφος μεγάλοι γεωλογικοί σχηματισμοί, με καταλληλόλητα αποθήκευσης και επαναχρησιμοποίησης διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Μας μετέφεραν οι ως άνω ότι αυτό προέκυψε από τις ερευνητικές εργασίες του ευρωπαϊκού προγράμματος «Strategy CCUS» δέκα ευρωπαϊκών κρατών, εταίρος του οποίου είναι και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Θεωρούν οι ως άνω ότι η Πολιτεία πρέπει να προχωρήσει στην υλοποίηση των αποτελεσμάτων των παραπάνω ερευνητικών εργασιών, ώστε:
α) να επιτευχθεί ο χαρακτηρισμός των περιοχών τους ως κατάλληλες για την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα,
β)
να προχωρήσει η έγκριση των σχετικών υποδομών και επενδυτικών αποφάσεων,
γ)
να ενισχυθεί η λήψη της απαραίτητης τεχνογνωσίας στη Δυτική Μακεδονία, ώστε να υπάρξει στην ευρύτερη περιοχή τους περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος, όπως συμβαίνει στη Νορβηγία, όπου δεσμεύονται εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, αποθηκεύονται σε γεωλογικούς ««ταμιευτήρες» και ένα μέρος τους πωλείται σε βιομηχανίες για να επαναχρησιμοποιηθεί.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

 Προτίθεσθε να ενεργήσετε καταλλήλως, ώστε να ικανοποιηθούν τα παραπάνω αιτήματα των κατοίκων του Πενταλόφου και Επταχωρίου Κοζάνης προς όφελος της τοπικής κοινωνίας;

Ο ερωτών Βουλευτής ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Αξιότιμες Κυρίες, Αξιότιμοι Κύριοι,

Λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ), σύμφωνα με τους ν. 4001/2011 (Α’ 179) και 2289/1995 (Α’ 27) με σαφείς αρμοδιότητες, εκτός των άλλων, αναφορικά με την έρευνα και εκμετάλλευση του δυναμικού της χώρας μας σε υδρογονάνθρακες, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα εξής :

Αναφορικά με την καταλληλότητα των υπεδάφιων σχηματισμών στην ευρύτερη περιοχή του Πενταλόφου και Επταχωρίου Κοζάνης για υπόγεια αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, υπάρχει για τους γεωλογικούς σχηματισμούς εκτενής επιστημονική βιβλιογραφία η οποία όμως βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε επιφανειακά στοιχεία. Μικρός αριθμός δημοσιεύσεων χρησιμοποιεί επίσης στοιχεία από σεισμικές μελέτες που έγιναν τη δεκαετία του 1990. Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) έχει μελετήσει τα τελευταία χρόνια εκτενώς την επιφανειακή γεωλογία καθώς και την αποδοχή των πολιτών για έργα αποθήκευσης και επαναχρησιμοποίησης διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Η ΕΔΕΥΕΠ, με σκοπό την μελέτη της δυνητικής καταλληλότητας των γεωλογικών σχηματισμών της περιοχής, συμμετέχει μαζί με το ΕΚΕΤΑ στο ερευνητικό πρόγραμμα PilotSTRATEGY, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Horizon2020.

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΔΕΥΕΠ επέλεξε να συμμετέχει στο πρόγραμμα PilotSTRATEGY με στόχο να επανεπεξεργαστούν με σύγχρονες τεχνικές μεθόδους και να ερμηνευθούν / μελετηθούν – για πρώτη φορά με σκοπό την καταλληλότητα (ή όχι) αποθήκευσης CO2– τα διαθέσιμα σεισμικά δεδομένα. Επιπλέον, στα πλαίσια του προγράμματος, το ΕΚΕΤΑ συνεχίζει τις μελέτες στις επιφανειακές εμφανίσεις για καλύτερη κατανόηση τόσο της γεωγραφικής κατανομής όσο και των φυσικών ιδιοτήτων των εν λόγω γεωλογικών σχηματισμών.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η μελέτη της καταλληλότητας των γεωλογικών σχηματισμών για αποθήκευση CO2 στην ευρύτερη περιοχή του Πενταλόφου και Επταχωρίου Κοζάνης βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, καθώς υπάρχουν περιορισμένα (καιπαλαιά) διαθέσιμα γεωλογικά και γεωφυσικά δεδομένα. Όπως αναφέρεται αναλυτικά και στα συμπεράσματα του ερευνητικού προγράμματος STRATEGY CCUS (το οποίου συνέχεια αποτελεί το πρόγραμμα PilotSTRATEGY), υπάρχουν τέσσερα επίπεδα κατανόησης ενός υπεδάφιου σχηματισμού ώστε να κριθεί η καταλληλότητα του για αποθήκευση καθώς και το δυναμικό αποθήκευσης αυτού. Το πρώτο επίπεδο βασίζεται σε βιβλιογραφικά στοιχεία και δεδομένα. Μέσω των εργασιών που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του προγράμματος PilotSTRATEGY, ελπίζουμε να μπορέσουμε να περάσουμε στο δεύτερο επίπεδο. Για να κρίνουμε με ασφάλεια αν είναι οι εν λόγω γεωλογικοί σχηματισμοί είναι κατάλληλοι για αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, απαιτούνται μία σειρά ερευνητικών γεωτρήσεων και οικονομικο-τεχνικών μελετών (τρίτο και τέταρτο στάδιο κατανόησης).

Τέλος, αναφορικά με την αδειοδότηση (άδεια εξερεύνησης/άδεια αποθήκευσης) παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας όσα ορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 48416/2037/2011.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

 

Αριστοφάνης Στεφάτος

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε.

 

 

 

 

Back to top button