Άργος ΟρεστικόΚαστοριάΠροκηρύξεις

Δώδεκα προσλήψεις (12+12 μήνες) στον Δήμο Άργους Ορεστικού

Εισηγούμαστε για την λήψη απόφασης για την έγκριση της υποβολής αιτήματος στην Δ.ΥΠ.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.) για την πρόσληψη συνολικά δώδεκα (12) ατόμων με τις κάτωθι ειδικότητες, μέσω του προγράμματος μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, ως εξής:
α)Για την Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
-1 ΔΕ Οδηγών (Απορριμματοφόρου)
-4 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων/ ΥΕ συνοδών απορριμμάτων
-1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου
-2 ΥΕ Εργατών Πρασίνου
-1 ΥΕ Επιμελητών Κλητήρων / ΥΕ Προσωπικό Υποδοχής
-3 ΥΕ Επιμελητών Κλητήρων / ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Δημόσια Πρόσκληση της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.), διάρκειας δώδεκα μηνών, με δυνατότητα παράτασης για άλλους δώδεκα μήνες.»
ΑΠΟΦΑΣΗ

 

 

Back to top button