Καστοριά

Ευχαριστίες του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Καστοριάς (φωτογραφίες)

Η Διεύθυνση, το εκπαιδευτικό προσωπικό και οι εκπαιδευόμενοι του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Καστοριάς θα ήθελαν να ευχαριστήσουν και δημόσια τον εκπαιδευτικό του Εργαστηριακού Κέντρου Καστοριάς κ. Βασίλειο Στασινόπουλο, καθώς και τους μαθητές του ΕΠΑΛ Καστοριάς, που συμμετείχαν αφιλοκερδώς στις εργασίες επιδιόρθωσης και συντήρησης του συστήματος θέρμανσης του Σχολείου μας.

Αθηνά Μήλιου

Διευθύντρια του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Καστοριάς

Back to top button