Τελική κατάταξη υποψηφίων διευθυντών Πρωτοβάθμιας Καστοριάς, μετά τις συνεντεύξεις

Τελικός πίνακας φθίνουσας κατάταξης των μορίων των υποψήφιων διευθυντών Πρωτοβάθμας Εκαπαίδευσης Καστοριάς

Δείτε την τελική κατάταξη ΕΔΩ

 

 

 

 

shares