Ιστορικά Καστοριάς: Ευχαριστήριο προς τους δωρητές

Ευχαριστήριο προς τα άτομα που έχουν βοηθήσει τη μακροχρόνια έρευνα που γίνεται στα Ιστορικά Καστοριάς με δωρεές βιβλίων και παραχωρήσεις αρχειακού υλικού