Μία πρόσληψη στον ΔΕΔΔΗΕ Καστοριάς – Αιτήσεις από αύριο

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΜ-Θ Περιοχή Καστοριάς


Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης, στην περιοχή Καστοριάς, που εδρεύει στην Καστοριά, ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ.
Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2020
Παράρτημα
Έντυπο Αίτησης
Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 03/12/2020 έως και 14/12/2020.

energyin.gr

 

 

 

 

 

shares