Ευχαριστήριο Γεώργιου Σιάτρα (φωτογραφίες)

Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμαρχο Καστοριάς κ. Ιωάννη Κορεντσίδη και τον αντιδήμαρχο καθαριότητας και συντονισμού των κοινοτήτων κ. Άκη Λιάμη για τη διάθεση του χορτοκοπτικού μηχανήματος για την καθαριότητα χόρτων και κλαδιών σε κεντρικά σημεία της Πενταβρύσου, μετά από αίτημα της Κοινότητας.
Για την Κοινότητα Πενταβρύσου
ο Πρόεδρος
Γεώργιος Σιάτρας