ΕλλάδαΠροκηρύξεις

ΑΣΕΠ: «Τρέχει» η προθεσμία για 244 προσλήψεις σε υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Την πλήρωση συνολικά 244 θέσεων εργασίας έχει ανακοινώσει το ΑΣΕΠ στον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) και σε υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ειδικότερα, το ΑΣΕΠ απέστειλε πριν λίγες ημέρες στο Εθνικό Τυπογραφείο τη νέα προκήρυξη 5Κ/2022 για την πρόσληψη 122 μονίμων στο υπουργείο Πολιτισμού.

Από τον πίνακα θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν 115 μόνιμοι στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και 7 στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Οι ειδικότητες είναι:

 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 • ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων στον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων για πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37 – 42 του Ν. 4765/2021, συνολικού αριθμού 122 ατόμων.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται την Τρίτη 5 Ιουλίου 2022.
Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

 • ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
 • ΠΕ Πληροφορικής
 • ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • ΠΕ Γλύπτες
 • ΠΕ Ζωγράφοι
 • ΠΕ Διοικητικό Οικονομικό Προσωπικό
 • ΠΕ Οικονομικοί
 • ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης
 • ΤΕ Πληροφορικής
 • ΤΕ Γραφιστών
 • ΤΕ Λογιστές
 • ΤΕ Συντηρητές Έργων Τέχνης
 • ΔΕ Συντηρητές Έργων Τέχνης
 • ΔΕ Πωλητές Εκμαγείων
 • ΥΕ Εργάτες

Αιτήσεις – Πρόσθετα προσόντα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 57 Τ.Κ. 10564 – ΑΘΗΝΑ (3ος όροφος), απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, με την αναφορά ότι πρόκειται για την αίτηση υποψηφιότητας για την ΣΟΧ2/2022 (τηλ. επικοινωνίας: 210-3722508-550-579-580-607).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Όπως φαίνεται από την προκήρυξη για την πρόσληψη των 122 ατόμων στον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων για ορισμένες θέσεις εργασίας ζητούνται και πρόσθετα προσόντα (απαραίτητα ή και επιθυμητά), τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών.

 • Τα οριζόμενα ως απαραίτητα πρόσθετα προσόντα, αν δεν τα έχουν οι υποψήφιοι, δεν γίνονται δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις.
 • Τα οριζόμενα ως επιθυμητά πρόσθετα προσόντα για συγκεκριμένη θέση, αν δεν τα κατέχουν οι υποψήφιοι δεν αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής για κάλυψη της αντίστοιχης θέσης.

ertnews.gr

περισσότερα
Back to top button