Το ανανεωμένο σάιτ της Εταιρίας Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς

Στο ανανεωμένο σάιτ της Εταιρίας Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς μπορείτε να διαβάσετε για τις δράσεις της εταιρίας, αλλά και να δείτε υπέροχες φωτογραφίες

Δείτε το ΕΔΩ

Η Εταιρία Προστασίας Περιβάλλοντος (ΕΠΠ) ιδρύθηκε το 2000 και είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με έδρα την Καστοριά και χώρο αναφοράς το σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Σκοπός της είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών και η προώθηση των αρχών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ευημερία της κοινωνίας κυρίως σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Στόχοι

Οι συγκεκριμένοι στόχοι της ΕΠΠ ομαδοποιημένες σε τρεις θεματικές ομάδες περιλαμβάνουν:

Α. Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος

1. Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ο σεβασμός και η προστασία κάθε μορφής ζωής.

2. Η περίθαλψη των άγριων ζώων και πουλιών και η επανένταξή τους στο φυσικό περιβάλλον.

3. Η συμμετοχή σε πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος και εν γένει της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

4. Η περιβαλλοντική αναβάθμιση του τόπου και της ποιότητας της ζωής των κατοίκων του νομού Καστοριάς και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας γενικότερα.

5. Η υποστήριξη περιβαλλοντικών δράσεων σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Β. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού

6. Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, ο συντονισμός της αντίδρασης και οι κινητοποιήσεις σε επιλογές με δυσμενή επίδραση στο περιβάλλον.

7. Η προσπάθεια δημιουργίας οικολογικής συνείδησης, η μελέτη και η ανάπτυξη της οικολογικής γνώσης με όλα τα γνωστά μέσα.

8. Η δημιουργία επιτροπών συνεργασίας και πληροφόρησης για την παροχή τεχνικής, επιστημονικής και νομικής βοήθειας σε πρωτοβουλίες τοπικού και περιφερειακού χαρακτήρα σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, ορθολογικής διαχείρισης φυσικών πόρων και εναλλακτικής ανάπτυξης της φύσης ώστε να διατηρηθεί το φυσικό περιβάλλον ανέπαφο.

Γ. Η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και η συνέργεια με την τοπική κοινωνία

9. Η κοινωνική εξισορρόπηση της πόλης, η προστασία, συντήρηση και ανάδειξη της πολύτιμης ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς του Νομού Καστοριάς γενικότερα

10. Η ενίσχυση των ανθρωποκεντρικών προγραμμάτων του κοινωνικού τομέα, της πρωτοβάθμιας υγείας, της βασικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης ιδίως των νέων και των γυναικών.

11. Η ενίσχυση των προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος, γεωργικής ανάπτυξης, στέγασης και υλικοτεχνικής υποδομής.

12. Η ενίσχυση των προγραμμάτων του τομέα των μικρών υποδομών και των τοπικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών για την καταπολέμηση της υπο-απασχόλησης και της ανεργίας.

13. Η ενίσχυση των προγραμμάτων του τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ισότητας των δύο φύλων, της οικοδόμησης δημοκρατικών θεσμών, της ενίσχυσης των τοπικών κοινωνιών και της συμμετοχής και αποκεντρωμένης ανάπτυξης

Δομή και οργάνωση

Η ΕΕΠ διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο ενώ το γενικό συντονιστικό όργανο είναι η τριμελής Συντονιστική Γραμματεία η οποία είναι υπεύθυνη για τη διεκπεραίωση του προγραμματισμού των δράσεων και την ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων.

Τα μέλη της ΕΠΠ οργανώνονται σε θεματικές ομάδες οι συντονιστές των οποίων είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι κύριες θεματικές ομάδες αφορούν τις τρεις ομάδες στόχων της Εταιρίας:

* Ομάδα Προστασία Περιβάλλοντος

* Ομάδα Ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού

* Ομάδα προώθησης της βιώσιμης κοινωνικής ανάπτυξης

Η γενικότερη οργάνωση της ΕΠΠ βασίζεται πρωτίστως στην εθελοντική συνεισφορά των μελών και των φίλων της μέσα από τη λειτουργία των θεματικών ομάδων και δευτερευόντως στην υλοποίηση προγραμμάτων και χρηματοδοτούμενων δράσεων.

Έδρα

Έδρα και βάση όλων των δράσεων της ΕΠΠ είναι το κτίριο του Κέντρου Περίθαλψης Άγριας Πανίδας το οποίο διαθέτει:

* χώρους οργάνωσης και διοίκησης,

* κοιτώνα φιλοξενίας εθελοντών και συνεργατών,

* εγκαταστάσεις περίθαλψης και βραχύχρονης φιλοξενίας ειδών άγριας πανίδας

* εκθεσιακό χώρο περιβαλλοντικής ενημέρωσης για την λίμνη της Καστοριάς το οποίο μπορεί και φιλοξενεί συναντήσεις, εκδηλώσεις και δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

* μεγάλο υπαίθριο χώρο για ανοιχτές και πολυπληθείς εκδηλώσεις

Το κτήριο κατασκευάστηκε το 2006 στο πλαίσιο του προγράμματος Leader plus με την υποστήριξη του Δήμου Καστοριάς

Δράσεις τις Εταιρίας Προστασίας Περιβάλλοντος

Α. Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος

1. Λειτουργεί από το 2000 το Σταθμό Περίθαλψης αγρίων ζώων και πουλιών, το μοναδικό στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τα μεγάλα κέντρα περίθαλψης όπως την Άνιμα, το ΕΚΠΑΖ και το Περιβαλλοντικό Κέντρο του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ. Ο Σταθμός Περίθαλψης έχει ως στόχο την περίθαλψη και επανένταξη στη φύση όλων των άγριων ζώων και πουλιών τα οποία τραυματισμένα ή εξασθενημένα, ορφανά ή άρρωστα φθάνουν στο σταθμό. Στα δεκαοχτώ χρόνια της Εταιρίας πάνω από 4500 περιστατικά περίθαλψης έχουν καταγραφεί και πάνω από 65διαφορετικάείδη έχουν περιθαλφθεί και επανενταχθεί στο φυσικό τους περιβάλλον

2. Την τελευταία δεκαετία έχει λάβει ενεργά μέρος σε πάνω από 100 ατυχήματα με άγρια ζώα στους οδικούς άξονες και στο επαρχιακό δίκτυο στη Δυτική Μακεδονία και ιδιαίτερα σε περιστατικά με μεγάλα θηλαστικά όπως η αρκούδα, ο λύκος και το ζαρκάδι.

3. Μέλη της ΕΠΠ ανήκουν στην Ομάδα Άμεσης Επέμβασης σύμφωνα με την ΚΥΑ για την «Λήψης μέτρων για τη διαχείριση περιστατικών προσέγγισης – αλληλεπίδρασης αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές» σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και οργανισμούς και με συντονισμό από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας από το 2016 Τα τελευταία χρόνια η ΕΠΠ συμμετείχε και έχει παρέμβει σε πάνω από 50 περιστατικά προσέγγισης αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία και την Αστυνομία.

4. Συνεργασία με την Bonatti J&P AVAX S.r.I. στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος της εταιρείας για την περιβαλλοντική παρακολούθηση της κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου ΤΑΡ στην περιοχή της Καστοριάς (2017-2018).

5. Καταγράφει συστηματικά σημαντικά είδη της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής με έμφαση στην ορνιθοπανίδα της σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία συμμετέχει:

* στο Εθνικό δίκτυο παρακολούθησης των σημαντικών περιοχών για τα πουλιά ως υπεύθυνος παρατηρητής για τη λίμνη της Καστοριάς

* στις πανελλήνιες απογραφές πουλιών όπως Αργυροπελεκάνου, Λευκοπελαργού,

* στις μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις υδρόβιων πουλιών και

* στις καταγραφές των αναπαραγωγικών αποικιών Ερωδιών και Κορμοράνων.

6. Παρεμβαίνει σε καίρια περιβαλλοντικά ζητήματα με άσκηση πίεσης για την ανεύρεση λύσης όπως:

* Την ανάδειξη σε πανελλήνιο επίπεδο του προβλήματος της εξάπλωσης ξενικών – εισβαλόντων ειδών με όλες τις επακόλουθες επιπτώσεις στα οικοσυστήματα της περιοχής που έχει δημιουργήσει η απελευθέρωση 50.000 Μινκ στο φυσικό περιβάλλον της Δυτικής Μακεδονίας από το 2010.

* Την ανάδειξη της παράνομης εισόδου στην περιοχή του Γράμμου από Αλβανούς με σκοπό την υλοτομία, συλλογή και μεταφορά ανεξέλεγκτων ποσοτήτων ξυλείας, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών με στόχο μέχρι και σε επίπεδο εξαγωγής σε τρίτες χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Γερμανία, η Ιταλία και άλλες χώρες.

Β. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού

1. Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού αποτελεί συνεχή και αδιάλειπτη δραστηριότητα της Εταιρίας μέσα από:

* Την αξιοποίηση του εκθεσιακού χώρου περιβαλλοντικής ενημέρωσης για ξεναγήσεις σχολείων, επισκεπτών και ειδικών ομάδων

* Την οργάνωση εκδηλώσεων, όπως ειδικές συναντήσεις, σεμινάρια, ημερίδες για το φυσικό περιβάλλον, τον πολιτισμό και την κοινωνία

* Την πραγματοποίηση κάθε χρόνο, στο τέλος του Ιουλίου έκθεση φωτογραφίας φωτογράφων άγριας φύσης από την Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο.

* Τη συνεχή παρουσία στο τοπικό τύπο με συνεντεύξεις, δελτία τύπου, ανακοινώσεις και συμμετοχή σε εκπομπές και ειδικές αφιερώσεις σε όλες τις μορφές των μέσων μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης. * Την λειτουργία της ιστοσελίδας της Εταιρίας (www.eppk.gr)

* Τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες άλλων φορέων της περιοχή.

2. Την υλοποίηση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων όπως:

* Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης μαθητών των σχολείων της περιοχής της Καστοριάς το 2008στα πλαίσια του έργου: «Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης με την ενεργό συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ)» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος στήριξης 2000-2006.

* Το πρόγραμμα «Πράσινες τάξεις» και είχε αναλάβει την ξενάγηση των 650 μαθητών 30 σχολείων στην λίμνη της Καστοριάς και την ενημέρωση τους για την χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής καθώς και την παρατήρηση των πουλιών της λίμνης της Καστοριάς.

Γ. Προώθηση της βιώσιμης κοινωνικής ανάπτυξης

1. Συνεργασία με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού καθώς και με παραγωγικούς φορείς σε θέματα που αφορούν:

* Το περιβάλλον και τον πολιτισμό

* Το περιβάλλον και την απασχόληση

* Το περιβάλλον και την οικονομία

2. Συνεργασία και επικοινωνία με την Τοπική Κοινωνία για σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα.