Ανακοίνωση της ΔΕΥΑΚ για το νερό

 

Ως προς το θέμα προσβολής της πηγής Μπέης Μπουνάρ από τον οργανικό ρύπο τετραχλωροαιθένιο σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στην πηγή Μπέης Μπουνάρ που υδροδοτούσε επικουρικά την πόλη της Καστοριάς, κατά την τακτική της παρακολούθηση, διαπιστώθηκε υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπτού ορίου της τιμής του τετραχλωροαιθενίου (14 μg/l με όριο τα 10 μg/l).  Άμεσα, σταμάτησε η λειτουργία του αντλιοστασίου της πηγής.

Από τα αποτελέσματα των αντίστοιχων (μέτρηση ίδιας ημέρας) παρακολουθήσεων στο δίκτυο ύδρευσης της πόλης της Καστοριάς, δεν διαπιστώθηκε υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπτού ορίου της τιμής του τετραχλωροαιθενίου, και συγκεκριμένα η τιμή στο δίκτυο ήταν 1,4 μg/l με όριο τα 10 μg/l.

Ως εκ τούτων, το νερό της πόλης της Καστοριάς πληροί τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας και κρίνεται ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΣΦΑΛΕΣ προς πόση και κάθε χρήση.

Τι συμβαίνει με το νερό της Καστοριάς – Μπορούμε να πίνουμε από τη βρύση;

Έκλεισε η πηγή Μπουζ Μπουνάρ υδροδότησης της πόλης της Καστοριάς – Έχει δείκτες μόλυνσης του τριχλωρο-τετράχλωρο αιθάνιου πάνω από τα όρια – Δηλώσεις Φουλιρά