Ανακοίνωση του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού δάσους «Λαμπανόβου»

Το Διοικητικό συμβούλιο του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Διαχειρίσεως εξ αδιαιρέτου δάσους ΛΑΜΠΑΝΟΒΟΥ Λάγγας (ή Λάγκας ), Δήμου Άργους Ορεστικού, Περιφ. Ενότητας Καστοριάς
Ανακοινώνει
ότι με την αριθ. 9/1-9-2019 απόφαση του τροποποίησε το δεύτερο όρο της αριθ. 8/23-8-2019 προκήρυξης του πλειοδοτικού διαγωνισμού του Συνεταιρισμού (8-9-2019), για υλοτόμηση της συστάδας 3 του δασοκτήματος ΛΑΜΠΑΝΟΒΟΥ Λάγκας ως εξής:
<< … 2 ως ελάχιστη τιμή έναρξης του πλειοδοτικού διαγωνισμού ορίζεται το ποσόν των 19,80 ευρώ ανά χωρικό κυβικό μέτρο, στοιβαχτό, της προβλεπόμενης για υλοτόμησης ξυλείας …>>
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού
Πρόεδρος του Συνεταιρισμού
Κίτσος Αλέξανδρος
ΔΑΣΙΚΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΕΡΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΑΝΟΒΟΥ ΛΑΓΚΑ , 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΕΔΡΑ : ΛΑΓΚΑ- ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Τ.Κ. 52200

 

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την υλοτόμηση συνιδιόκτητου δασοκτήματος «Λαμπανόβου» Λάγκας

 

shares