12 φιλμ που ίσως μας κάνουν να θέλουμε να παραιτηθούμε από τη δουλειά μας…

 

1. Ferris Bueller’s Day Off – 1986

 

 

 

2. Falling Down – 1993

 

 

 

3. Office Space – 1999

 

 

 

4. Before Sunrise – 1995

 

 

 

5. Jerry Maguire – 1996

 

 

 

6. The Big Lebowski – 1998

 

 

 

7. American Beauty – 1999

 

 

 

8. Fight Club – 1999

 

 

 

9. Into the Wild – 2007

 

 

 

10. Horrible Bosses – 2011

 

 

 

11. The Secret Life of Walter Mitty – 2013

 

 

 

12. Chef – 2014

 

apotis4stis5.com