Όταν ο Σούπερμαν σκουπίζει

Ο Σούπερμαν προσπαθεί να σκουπίσει κάτω από έναν εκσκαφέα. Αφηρημένος, θα κάνει το λάθος να αποκαλύψει την πραγματική του ταυτότητα.

videoman.gr